MÜŞTERİ ODAKLILIK

Müşterilerimizin meşru gereksinimleri ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve faaliyetlerimiz için referans noktasıdır.
Şirketimizin kazanma gücünü ve varlığını sadece memnun müşteriler korur.

TEDARİKÇİLER

Müşterilerimizin bizden beklentileri, tedarikçilerimizden de beklediğimiz şeydir. Geliştirme, lojistik ve hizmet alanlarında tam işbirliği, uzun vadeli bir ortaklığın temelini oluşturur. Tedarikçilerin seçimi, açıkça tanımlanmış kriterler kullanılarak gerçekleştirilir.

ÜRÜNLER

SUR, hidrolik endüstrisinde lider bir oyuncudur. Ürünlerimiz, tipik performans özelliklerine göre pazar lideridir.
Ürünlerimizin ayırt edici avantajlarının önemli olmadığı standart çözümlerden bilinçli olarak uzaklaşıyoruz.

OTOMASYON

İşin paylaşım yüzdeleri temel alınarak otomasyonun düzeyi belirlenir. Otomasyon sistemlerinde eğer insan gücü yoğun ise buna yarı otomasyon denir. Eğer makine gücü yoğunsa, buna da tam otomasyon denir. Otomasyon sistemleri, küreselleşen ve hızla gelişen dünya pazarına yetişmeyi sağlar. Büyük ve açık bir pazarın içerisinde yer alan rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için daima hızlı, güvenli ve verimli olmak gereklidir. Endüstride bu zorunluluğun karşılığı içinse otomasyon cevabı verilebilir.

ÇALIŞANLAR VE LİDERLİK

Motivasyon, açık fikirlilik ve sadakat, çalışanlarımızın ayırt edici özellikleridir. Ortak hedefler, açık iletişim, tarafsızlık ve adil çatışma çözümü işbirliği tarzımızı tanımlar.
Şirket, uygun çalışma koşulları yaratmak, çalışanlarını kapsamlı bir şekilde bilgilendirmek ve bireysel yeteneklerini geliştirmeyi teşvik etmekle yükümlüdür.
Her denetmen bir rol model olarak hareket eder. Yalnızca mükemmelliği sağlayan biri mükemmelliği talep edebilir.

YENİLİKÇİLİK

İnovasyon, şirketin ve çalışanlarının temel tavrıdır.
Bizim için yenilik, kalıcı iyileştirme, aynı zamanda değişim ve süreklilik arasında bir denge sağlamak demektir.
Ya da yeni yaratıcı fikirlerin veya buluşların ekonomik alanlara uygun hale getirilip uygulanması da diyebiliriz.
İnovasyon sadece ürünlerimizi ve onların üretimini değil, aynı zamanda yapı ve süreçler de dahil olmak üzere şirketin tüm alanlarını kapsar.

Call Now ButtonBİZİ ARAYIN